Panjawattana Plastic Public Company Limited
 
   
ข่าวสาร PJW

ตลาดหลักทรัพย์ เยี่ยมชมกิจการ ปัญจวัฒนา (เทียนจิน)

            ชนิตร ชาญชัยณรงค์ รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ mai เยี่ยมชมกิจการของบริษัท ปัญจวัฒนา (เทียนจิน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ. ปัญจวัฒนาพลาสติก โดยมี ดร. ดำริ สุโขธนัง ประธานกรรมการ และวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ปัญจวัฒนาพลาสติก ให้การต้อนรับ ณ เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยบริษัทดำเนินธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับน้ำมันหล่อลื่น ชิ้นส่วนยานยนต์ และผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน และได้ดำเนินการยื่นคำขอเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai เมื่อ 28 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา

Copyright© 2011 Panjawattana Plastic Public Company Limited Right reserved.