ผู้นำในการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกและชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทเป่าและฉีด ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2000 และ TS 16949
Copyright© 2011 Panjawattana Plastic Public Company Limited Right reserved.