ข่าวสาร PJW

ตลาดหลักทรัพย์ เยี่ยมชมกิจการ ปัญจวัฒนา (เทียนจิน)

            ชนิตร ชาญชัยณรงค์ รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ mai เยี่ยมชมกิจการของบริษัท ปัญจวัฒนา (เทียนจิน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ. ปัญจวัฒนาพลาสติก โดยมี ดร. ดำริ สุโขธนัง ประธานกรรมการ และวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ปัญจวัฒนาพลาสติก ให้การต้อนรับ ณ เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยบริษัทดำเนินธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับน้ำมันหล่อลื่น ชิ้นส่วนยานยนต์ และผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน และได้ดำเนินการยื่นคำขอเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai เมื่อ 28 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา

Copyright© 2011 Panjawattana Plastic Public Company Limited Right reserved.