ผู้นำในการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกและชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทเป่าและฉีด ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2000 และ TS 16949
Company Snapshot Q2/2016More..
Company SnapshotMore..
รายการ SME Clinic รูปแบบการสร้างนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์More..
ตลาดหลักทรัพย์ เยี่ยมชมกิจการ ปัญจวัฒนา (เทียนจิน)More..
Copyright© 2011 Panjawattana Plastic Public Company Limited Right reserved.